تهیه نسخه چاپی
فهرست شركتهاي تعاوني آهن آلات بر اساس ميزان خريد از ذوب آهن اصفهان از تاريخ 05-02-1396 تا تاريخ 04-02-1397
نشاني خريدار همراه خريدار شماره تلفن خريدار نام خريدار رديف
  تهران خيابان 15خردادغربى سراى رازي-ط 2 ش 2-11   09121724634   55623453   شركت تعاونى آهن آلات تهران 1
  تهران خيابان پانزده خردادشرقى جنب حسينيه اطاق سازان-پلاك2-طبقه4   09123808492   02133561041   شركت تعاوني آهن آلات واحد مركز 2
  فارس-جهرم-بلوار رهبري-جنب جايگاه سي ان جي-جاده جامغان   09177175286   07915555285   شركت تعاوني فولاد آذين پارس جهرم 3