تهیه نسخه چاپی
فهرست شركتهاي تعاوني آهن آلات بر اساس ميزان خريد از ذوب آهن اصفهان از تاريخ 31-03-1396 تا تاريخ 30-03-1397
نشاني خريدار همراه خريدار شماره تلفن خريدار نام خريدار رديف
  تهران خيابان 15خردادغربى سراى رازي-ط 2 ش 2-11   09121724634   55623453   شركت تعاونى آهن آلات تهران 1
  فارس-جهرم-بلوار رهبري-جنب جايگاه سي ان جي-جاده جامغان   09177175286   07915555285   شركت تعاوني فولاد آذين پارس جهرم 2
  تهران خيابان پانزده خردادشرقى جنب حسينيه اطاق سازان-پلاك2-طبقه4   09123808492   02133561041   شركت تعاوني آهن آلات واحد مركز 3
  پيربکران خيابان شهداي پاواک کوچه اول خيابان امام خميني پلاک 31 طبقه همکف   09133103686   37225050   تعاوني زرين خوشه فلاح 4
  ورزنه - ابتداي بلوار آزادگان   09132030285   26484321   شرکت تعاوني سپيد دشت ورزنه 5